INTROLIGATORNIA
ul. Partyzantów 17
80-254 Gdańsk
tel. 58 344 95 95
fax 341 49 96


Introligatornia została założona w 1967 roku przez Władysława Chumowicza. Początkowo była to firma jednoosobowa. Z biegiem lat rozwijała się zatrudniając pracowników, jak również kształcąc rokrocznie uczniów w zawodzie introligatora. Firma zmieniła również swoją siedzibę, od 2020 roku świadczy usługi w Gdańsku Wrzeszcz przy ul. Partyzantów 17.

Wiedza i umiejętności założyciela, jak również zdobyte przez lata doświadczenie przyczyniły się do osiągnięcia ugruntowanej pozycji na rynku firm świadczących usługi intrligatorskie w naszym regionie. (więcej >>)